Modlitwa

Modlitwa do Matki Bożej Duczymińskiej

Maryjo, Duczymińska Pani, która przed wiekami to miejsce wybrałaś, by naznaczyć je swoją szczególną obecnością, a modlących się tu obficie obdarowywać łaskami, wypraszanymi u Twojego Syna!

Od ośmiu wieków nasi przodkowie, wrażliwi na Twoją obecność, przychodzili tu, by zanosić modlitwy w swoich strapieniach, a potem wracali, by dziękować za otrzymane łaski, zwłaszcza uzdrowień fizycznych i duchowych. Wierzymy, że objawiłaś się tu, by z nami być. Twój wizerunek, nietknięty mimo pożarów, powrócił do nas, by nam przypominać o Twoim kochającym sercu i oczach, otwartych na nasze ludzkie potrzeby.

Dziś również przychodzimy do Ciebie, by wołać, jak dzieci do najlepszej Matki:

 • chorym i cierpiącym wypraszaj dar uzdrowienia;
 • odchodzącym od wiary świętej uproś łaskę powrotu do Twojego Syna;
 • umacniaj miłością nasze rodziny, ratuj te, które się źle mają i przywracaj nadzieję powrotu, i zjednoczenia dla tych, które się rozpadły.

Jesteś nam Matką najlepszą, dlatego wołamy: wypraszaj nam u Syna swego łaski, o które Cię z dziecięcą ufnością prosimy.

Amen.

Pieśń

Wezwania dziękczynne

Matko nasza Duczymińska, przyjmij nasze dziękczynienia:

 • Za tych, którzy otrzymali łaskę nawrócenia

W: Dziękujemy Ci, Duczymińska Pani!

 • Za uzdrowionych z chorób ciała i duszy
 • Za pocieszonych w strapieniach swoich
 • Za tych, którym w zwątpieniu stałaś się światłem nadziei
 • Za ocalone rodziny
 • Za wyrwanych z mocy grzechu przez sakrament pojednania
 • Za wyzwolonych z nałogów
 • Za tych, których błagań wysłuchałaś
 • Za Twoją macierzyńską miłość
 • Za uczenie nas słuchania Boga
 • Za to, że jesteś nam wzorem zwierzenia
 • Za opiekę nad naszymi domami i miejscami pracy
 • Za wielkie i małe radości
 • Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone

Wniebowziętej Matce naszej. Niewieście w koronie z gwiazd i księżycem pod Jej stopami, świętej Bożej Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej oddanej Bogu zduszą i ciałem, Służebnicy Pańskiej napełnionej Duchem Świętym niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie od nas i wszelkiego stworzenia.

Amen.

Pieśń

Wezwania błagalne

Maryjo, usłysz nasze błagania.

 • Za błądzących, abyś im łaskę powrotu wyprosiła

W. Prosimy Cię, Matko Duczymińska

 • Za niewierzących, abyś im wyjednała łaskę wiary
 • Za wątpiących, abyś była im światłem nadziei
 • Za chorych, byś uprosiła im łaskę zdrowia
 • Za cierpiących, abyś im wybłagała dar wytrwania
 • Za strapionych, abyś była im pocieszeniem w idi smutkach
 • Za nasze rodziny, abyś je umacniała w miłości
 • Za rozbite małżeństwa, abyś otoczyła je płaszczem swojej opieki
 • Za sieroty i opuszczonych, aby w lobie znaleźli Matkę
 • Za skłóconych, abyś wyjednała im wzajemne przebaczenie i zgodę
 • Za grzeszników, abyś im uprosiła łaskę pojednania z Bogiem
 • Za trwających w nałogach, abyś im ubłagała odwagę do zerwania z nimi
 • Za kuszonych, abyś im wytrwać w dobrem pomogła
 • Za zabieganych wśród codziennych spraw, aby odnaleźli czas dla Boga
 • Za bezrobotnych, aby znaleźli odpowiednią pracę
 • Za biednych i potrzebujących, aby znaleźli wsparcie
 • Za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła
 • O wysłuchanie wszystkich próśb naszych

Módlmy się: Boże, któryś dał nam w Matce Chrystusowej potężną Orędowniczkę i Wspomożycielkę, wysłuchaj naszych modlitw, które za jej wstawiennictwem do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Pod Twoją obronę…

Błogosławieństwo