21.05.2022 – Dzień Eucharystyczny w Duczyminie

21.05.2022 roku – sobota

8.00 Msza św. Po liturgii wystawienie Najświętszego Sakramentu i rozpoczęcie

adoracji.

9.00 Śpiewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Adoracja:

9.30 – 11.00 Duczymin, Jedlinka, Zdziwój Nowy

11.00-12.00 Dzierzęga Nadbory, Annowo, Zdziwój Nowy Kolonie

12.00 Anioł Pański. Msza św.

Adoracja:

12.30 – 13.30 Nowa Wieś i Nowa Wieś Kolonie

13.30-15.00 Wasiły i Bugzy

15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w intencji powołań kapłańskich,

zakonnych i misyjnych. Śpiew Suplikacji.

Adoracja:

15.30 – 17.00 Dąbrówka, Rapaty Żachy i Rapaty Górki

17.00 Różaniec. Akt ofiarowania Najświętszemu Sercu

Jezusowemu. Nabożeństwo majowe. Śpiew hymnu Ciebie, Boga,

wysławiamy. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zakończenie

adoracji.

18.00 Msza św. wotywna o Najświętszym Sakramencie. Apel Jasnogórski.