40. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa

W sobotę 17 września 2022 roku odbyła się 40. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa pod hasłem „WYRUSZ”. Hasło nawiązuje do postaci św. Stanisława Kostki, który “wyruszył” w drogę z Wiednia do Rzymu, idąc za wolą Bożą i za własnymi marzeniami.

40. osobowa grupa młodzieży z naszej parafii wzięła udział w tym wydarzeniu. Mszę świętą odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Mirosław Milewski. Uczestnicy wzięli udział w festynie św. Stanisława Kostki w Rostkowie.