Miejsko-Gminno-Parafialne Dożynki 2022

9 września 2022 r. odbyły się Miejsko-Gminno-Parafialne Dożynki. O godzinie 12 odbyła się uroczysta msza św. dziękczynna w intencji rolników, której przewodniczył ks. prałat Piotr Joniak, dziekan dekanatu dzierzgowskiego.

Po mszy św. odbyło się posadzenie drzewa w miejscu objawień Matki Bożej Duczymińskiej. Posadzenia drzewa dokonali ks. dziekan Piotr Joniak, pani Burmistrz Beata Szczepankowska, pani dyrektor Izabela Strzelecka, pan Sołtys i Radny Mateusz Piórkowski, ks. proboszcz Grzegorz Ostrowski, ks. proboszcz Andrzej Sosnowski- z Wielbarka, archidiecezja warmińska, ks. proboszcz Zbigniew Pruszyński – z Zarąb, diecezja łomżyńska.

Następnie odbył się przemarsz wszystkich uczestników dożynek na plac szkolny, gdzie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie dożynek. Starostami dożynek byli Państwo Renata i Tomasz Asztemborscy, zaś gościem specjalnym Marszałek Sejmu – Piotr Zgorzelski.

Dziękuję Wszystkim przybyłym na Uroczystości Dożynkowe do Duczymina – gościom i parafianom. Bóg zapłać za obecność i przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone Słowo Boże ks. prałatowi Piotrowi Joniakowi, dziekanowi dekanatu dzierzgowskiego, księżom z sąsiednich parafii. Dziękuję za wszelką pomoc pani Burmistrz Beacie Szczepankowskiej, za dar ołtarza- ornat. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu uroczystości mieszkańcom Duczymina – Kołu Gospodyń Wiejskich oraz panu Mateuszowi Piórkowskiemu, starostom dożynek Renacie i Tomaszowi Asztemborskim, pani Monice Przybyłkowskiej oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej w Duczyminie – Izabeli Strzeleckiej i Radzie Pedagogicznej. Bóg zapłać za piękne wieńce dożynkowe mieszkańcom Bugz, Duczymina, Dzierzęgi Nadbory, Zdziwóju Nowego oraz pani Sztukert oraz kosze mieszkańcom Jedlinki, Nowej Wsi, Wasiłów Zygnów. Dziękuję za nagłośnienie panu Zbigniewowi Borkowskiemu z ekipą, Gminnej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Chorzele, panu Januszowi Nidzgorskiemu oraz organistce pani Marzenie Stupińskiej. Dziękuję ministrantom, lektorom: państwu Teresie i Wojciechowi Niskim, Paulinie Przybyłkowskiej i Alicji Łapińskiej oraz kantorce Kindze Zielich. Wszystkim za wszystko.

Ks. Proboszcz Grzegorz Adam Ostrowski