Odpust parafialny 2019

Dnia 15 sierpnia 2019 roku odbył się tradycyjny odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ksiądz Zbigniew Jaroszewski.

Podczas uroczystości parafianie oraz pielgrzymi mieli możliwość złożenia podziękowania do pamiątkowej księgi za otrzymane łaski, możliwość złożenia intencji na mszę świętą, a także możliwość zakupu książeczki z modlitwami do Matki Bożej Duczymińskiej oraz kopii Jej obrazu.

Uwieńczeniem uroczystości odpustowej było poświęcenie odnowionego tabernakulum, poświęcenie przyniesionych przez parafian i pielgrzymów kwiatów oraz ziół, a także procesja eucharystyczna wokół kościoła.