Pasterka 2019

„Dziecię nam się narodziło. Syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.” (Iz 9,5)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę drogim Parafianom i wszystkim gościom, by Jezus rodził się w Waszych sercach wciąż na nowo. Życzę również, aby niósł Wam pokój, radość oraz pomagał ufać Bogu w każdej sytuacji. Mam nadzieję, że będziecie doświadczać jego obecności zarówno w środku własnego serca, jak też wśród ludzi spotykanych każdego dnia. Niech ten świąteczny czas będzie przepełniony Bożą obecnością, z której będziecie czerpać potrzebne łaski do radosnego przeżywania Waszej wiary.