Pielgrzymka Białystok – Święta Woda – Sokółka 27.05.2023

W sobotę 27 maja 2023 r. odbyła się pielgrzymka zorganizowana przez Księdza Proboszcza. W pielgrzymce wzięło udział 55 osób.

Głównymi punktami pielgrzymki były:

  • Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku,
  • Kościół św. Rocha w Białymstoku,
  • Stare Miasto w Białymstoku,
  • Bazylika Katedralna w Białymstoku,
  • Pałac Branickich w Białymstoku,
  • Sanktuarium Matki Bolesnej w Świętej Wodzie,
  • Góra Krzyży w Świętej Wodzie,
  • Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce.