Pielgrzymka Loretto – Warszawa 4.11.2023

4 listopada 2023 r. odbyła się pielgrzymka do polskiego Loretto pod Wyszkowem oraz do Warszawy.
Pierwszym celem pielgrzymki było Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Miejscowość nawiązuje bezpośrednio do Sanktuarium Świętego Domku Matki Bożej w Loreto koło Ankony we Włoszech. Obecnie w Loretto mieści się klasztor sióstr Loretanek i dom nowicjatu, dom pod nazwą „Dzieło Miłości im. Ks. Ignacego Kłopotowskiego”, domy rekolekcyjne, wypoczynkowe, kolonijne. Leśną ścieżką można dojść do cmentarza Sióstr Loretanek, gdzie znajduje się też grób ich założyciela Ignacego Kłopotowskiego. Tu też pielgrzymi wzięli udział we mszy świętej.

Następnie udaliśmy się do Warszawy do Świątyni Opatrzności Bożej, która stanowi wotum dziękczynne narodu polskiego za uchwalenie Konstytucji 3 maja oraz za odzyskaną suwerenność Ojczyzny w 1989 r., za pontyfikat wielkiego Polaka Ojca Świętego Jana Pawła II oraz za zjednoczenie Europy.

Kolejnym etapem była podróż do Katedry Warszawskiej, gdzie spoczywa bł. Kardynał Stefan Wyszyński oraz Świątynia św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie mieliśmy okazję zwiedzać Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki.