Uroczystość Podniesienia Krzyża Świętego – 11.09.2023

10 września 2023 r. w Kaplicy w Zdziwóju Nowym odbyła się uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Na mszy świętej została poświęcona odnowiona figura Pana Jezusa, sfinansowana przez pana Andrzeja Rogowskiego. Na figurze została dołożona korona oraz wyzłocenie perizonium czyli przepaski. Odnowienia dokonał artysta pan Jacek Hryciuk z Dywit k. Olsztyna.