10. lecie nadania imienia Ojca Honoriusza Kowalczyka Szkole Podstawowej w Duczyminie

Dnia 19 czerwca 2023 r. sprawowana została msza święta z okazji 10-lecia nadania imienia Ojca Honoriusza Kowalczyka Szkole Podstawowej w Duczyminie. Uroczystościom przewodniczył J.E. Ks. Biskup Szymon Stułkowski, ordynariusz diecezji płockiej. Prowincjała Ojców Dominikanów reprezentował o. Michał Pac OP z Warszawy. W koncelebrze uczestniczyli: ks. prałat Piotr Joniak – dziekan dekanatu dzierzgowskiego, ks. kan. Jarosław Mokrzanowski – kapelan biskupa płockiego oraz księża pochodzący z parafii Duczymin: ks. kan. Szczepan Bugaj i ks. kan. Robert Banasiak. W uroczystości wzięli udział członkowie Fundacji Ojca Honoriusza z Poznania z duszpasterzem o. Wojciechem Surówką OP oraz członkowie z oddziału mławskiego. Wydarzenie dokumentował ks. kan. dr Włodzimierz Piętka.

Swoją obecnością zaszczycili również Pani Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele – Beata Szczepankowska, Radni Miasta i Gminy Chorzele, przedstawiciele różnych organizacji, instytucji oraz rodzina Ojca Honoriusza Kowalczyka. Przy organizacji uroczystości pracowali Ksiądz Proboszcz Grzegorz Ostrowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Duczyminie – Pani Izabela Strzelecka, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Podczas mszy świętej Pani Barbara Drubkowska na prośbę Księdza Proboszcza została odznaczona przez Biskupa Płockiego Medalem „Zasłużony dla Katechizacji Diecezji Płockiej”. Gratulujemy.

Fot. Agnieszka Rejs-Smolińska.