Poświecenie pól 2023 r.

Zgodnie z tradycją w naszej parafii na przełomie maja/czerwca sprawowany jest obrzęd poświecenia pól. Parafianie wyrażają swoją wdzięczność za dobrodziejstwa otrzymane od Boga oraz modlą się o Błogosławieństwo Boże dla wszystkich rolników, o dobre urodzaje i o to, żeby nikomu z nas nie brakowało chleba. Parafianie wraz z Księdzem Proboszczem modlili się przy miejscowych kapliczkach. Modlitwy poprzedzone były mszą świętą sprawowaną w każdej miejscowości.

Poświęcenie pól Dąbrówka Ostrowska, Rapaty Żachy i Rapaty Górki

Poświecenie pól Nowa Wieś i Annowo

Poświęcenie pól Wasiły Zygny

Poświęcenie pól Jedlinka i Zdziwój Nowy

Poświęcenie pól Dzierzęga Nadbory

Poświęcenie pól Bugzy