Podsumowanie prac remontowych

W ostatnim czasie w naszym kościele zostały ukończone następujące prace remontowe:

  • Odnowienie drzwi wejściowych do kościoła
  • Odnowienie drzwi w budynkach gospodarczych
  • Renowacja balustrady
  • Odnowienie ołtarza na cmentarzu parafialnym
  • Odnowienie budynku parafialnego i ołtarza polowego
  • Odnowienie salki katechetycznej
  • Odnowienie drzwi na chórze