Bierzmowanie 20.10.2023

W dniu 20 października 2023, podczas wizytacji kanonicznej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Szymona Stułkowskiego, odbyła się uroczysta Msza Święta wraz z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

W trakcie tej samej Mszy Świętej mieliśmy także zaszczyt udziału w poświęceniu witrażu z podobizną św. Krzysztofa. To dzieło sztuki będzie teraz ozdabiać naszą świątynię, przypominając nam o opiece tego świętego nad podróżującymi.

Ponadto, po długich staraniach i renowacji, nasze organy kościelne oraz odnowiony chór kościelny wraz z balustradą, zostały uroczyście poświęcone podczas tej Mszy. Pani organistce Marzenie Stupińskiej dziękujemy za oprawę muzyczną sprawowaną na odnowionych organach.

Wydarzenie uświetniła także Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chorzel, która swoją muzyką dodawała uroczystości jeszcze większego uroku.

Na zakończenie złożono życzenia z okazji pierwszej rocznicy prekanonizacji (22 października) Biskupa Szymona Stułkowskiego na stolicę biskupią w Płocku i ofiarowano kopię cudownego Obrazu Matki Bożej Duczymińskiej.