Wizytacja kanoniczna Biskupa Szymona Stułkowskiego

Wizytacja kanoniczna Bp Szymona Stułkowskiego rozpoczęła się od kościoła filialnego w Zdziwój Nowym, w którym został udzielony sakrament chorych. Następnie obyła się agapa w Inkubatorze Przedsiębiorczości, która została przygotowana przez KGW ze Zdziwója Nowego.

Następnie miała miejsce wizyta w Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie. Po wizycie w szkole – obiad na plebanii.

O godzinie 15 miała miejsce modlitwa na cmentarzu parafialnym, gdzie odprawiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Kolejnym punktem wizytacji było spotkanie z grupami parafialnymi: Rada Gospodarcza, Rada Duszpasterska, Koła Różańcowe, Lektorzy, Asysta Procesyjna, Ministranci, Ochotnicza Straż Pożarna i Koła Gospodyń Wiejskich. Ponadto odbyło się podpisanie księgi parafialnej. W imieniu całej parafii powitali ks. Biskupa Anna i Bogdan Pyszni.

Podziękowania od Księdza Proboszcza:

Dziękuję za wspaniałe zaangażowanie się w przygotowanie uroczystości oraz za stworzenie bardzo dobrej atmosfery dla duchowych przeżyć. Dziękuję wszystkim zaangażowanym radnym na czele z Przewodniczącym Rady Gospodarczej panem Mateuszem Piórkowskim. Dziękuję panu Andrzejowi Rogowskiemu. Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza – ministrantom, za gorliwość, za pomoc przy liturgii. Dziękuję za posprzątanie i uporządkowanie terenu wokół kaplicy i kościoła, wystrojenie kwiatowymi kompozycjami kościoła przez panią Monikę Przybyłkowską (kwiaty ofiarowane przez rodziców bierzmowanych) oraz kaplicy przez panią Agnieszkę Mikołajską. Wszystkim grupom parafialnym za obecność, ofiarowane piękne bukiety kwiatowe księdzu biskupowi. Dziękuję paniom za przyniesione ciasto, a pani Monice Przybyłkowskiej, Jolancie Roszkowskiej za pomoc w kuchni mojej siostrze Ilonie. Rodzicom bierzmowanych za zakup ornatu. Dziękuję za oprawę muzyczną pani Marzenie Stupińskiej, Zbigniewowi Borowskiemu, Miejskiej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Chorzel z kapelmistrzem Tomaszem Wesołowskim i panu Januszowi Nidzgorskiemu (dyrektorowi OUK w Chorzelach). Dziękuję druhom Strażakom. Dziękuję paniom Annie Ładzie, Jadwidze Nachtygal i Agnieszce Wiljam za wspaniałe przygotowanie spotkania rad w sali parafialnej, KGW Zdziwój Nowy za wyśmienite przygotowanie spotkania z chorymi w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i pani Karolinie Domżalskiej za udostępnienie sali. Dziękuje panu Konradowi Sarneckiemu za relacje z sakramentu bierzmowania i umieszczenie na stronie parafii i Agnieszce Mikołajskiej za zdjęcia.

Dziękuję dyrekcji Izabeli Strzeleckiej, nauczycielom za owocną wizytę w szkole. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę uroczystość tzn. dzięki którym z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że wizytacja kanoniczna wraz z sakramentem bierzmowania naszej młodzieży A. D. 2023 wpisana jest jak najszlachetniej w historię naszej parafii. Dziękuję wszystkim parafianom, że mimo jesiennej, zimnej i deszczowej aury towarzyszyli księdzu biskupowi we wszystkich punktach tego dnia. Jestem z Was dumny! Bóg zapłać.