Boże Narodzenie 2023Pasterka w kaplicy w Zdziwóju Nowym


25 grudnia, Duczymin