Święto Trzech Króli 2024

6 stycznia 2024 r. po sumie o godzinie 12.00 spod kościoła parafialnego wyszedł orszak, który udał się do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. o. Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie. Radosnemu przemarszowi towarzyszył śpiew kolęd. Uczniowie klas II-III pod przewodnictwem ks. Proboszcza, pani Wiesławy Anielak i pani Teresy Niskiej przepięknie przedstawiły jasełka przybyłym gościom. Koło Gospodyń Wiejskich na czele z panem Mateuszem Piórkowskim przygotowało słodki poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego wydarzenia oraz wszystkim osobom, które skorzystały z zaproszenia na wspólne parafialne kolędowanie.