Pasterka 2018

Łącząc się duchowo w dzień Bożego Narodzenia, z białym opłatkiem w dłoni, niosę wszystkim parafianom najlepsze życzenia:

Niech Jezus, którego ofiarowuje nam Maryja w te święte dni, będzie najpiękniejszym Darem otrzymanym od Boga… On jest Siłą w słabości, Nadzieją w trudnościach i Miłością, która wszystko zwycięża. 

Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech obdarzy pokojem.