Poświęcenie polichromii i ołtarza głównego

W dniach 14-16 grudnia 2018 roku w naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe, które poprowadził ks. Paweł Brzostek. W ostatnim dniu rekolekcji 16 grudnia 2018 z rąk księdza rekolekcjonisty 
nastąpiło poświęcenie polichromii oraz odnowionego ołtarza głównego.