Podziękowania

Dziękuję Wszystkim przybyłym na Uroczystości Odpustowe do Duczymina😇🙏⛪ – pielgrzymom indywidualnym oraz zorganizowanym z parafii Janowo i Krzynowłogi Małej, gościom i parafianom. Bóg zapłać za obecność Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Romanowi Marcinkowskiego i ks. kan. dr Jerzemu Ławickiemu, pani Burmistrz Beacie Szczepankowskiej, kapłanom za głoszone Słowo Boże – ks. prof. dr hab. Tomaszowi Nawracale, ks. kan. dr Włodzimierzowi Piętce oraz kapłanom z dekanatu i gościom za posługę w konfesjonale i pomoc. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu uroczystości mieszkańcom Duczymina oraz panu Mateuszowi Piórkowskiemu, panu Tomaszowi Asztemborskiemu, pani Monice Przybyłkowskiej, panu Wiesławowi Kalinowskiemu, pani Bożenie Łada, pani Marii Makowskiej. Bóg zapłać za piękne wieńce dożynkowe mieszkańcom Bugz, Duczymina, Dzierzęgi Nadbory, Zdziwóju Nowego oraz kosze mieszkańcom Jedlinki, Nowa Wsi, Wasiły Zygnów. Dziękuję za nagłośnienie panu Zbigniewowi Borkowskiemu z ekipą🎤🎧, Gminnej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Chorzele🥁🎻🪕🎸🎺, panu Januszowi Nidzgorskiemu oraz organistce pani Marzenie Stupińskiej🎹🎤👏 Dziękuję asyście procesyjnej, ministrantom, lektorom, państwu Teresie i Wojciechowi Niskim, Strażakom. Dziękuję panu Konradowi Sarneckiemu za prowadzenie strony parafialnej i dokumentowanie naszych wydarzeń, również odpustowych📸👍. Bóg zapłać za ciasta kobietom z Koła Gospodyń Wiejskich ze Zdziwója Nowego i pani Wiesławie Anielak. 🍰🥧🍪🍩 Dziękuję za przygotowanie posiłków mojej mamie i siostrom❤️

ks. proboszcz
Grzegorz Adam Ostrowski