Poświęcenie pól 2024

Zgodnie z tradycją miesiące maj i czerwiec poświęcone są poświęceniu pól w okresie wzrostu i dojrzewania roślin. Obrzęd ten wyraża uwielbienie Pana Boga, który stworzył niebo i ziemię. Podczas poświęcenia pól wierni proszą Boga, by miał w opiece ziemię i pracujących na roli ludzi.